29.03.2009 - Stikomité

Stigerslette

Stigerslette var brukt til markaslått og seterdrift fram til 2.verdenskrig.

Når du går stien fra Oksbåsveien til Årlia, passerer du først Knutslette, og litt lenger oppe Stigerslette. Seterhuset står fortsatt her, fjøset er det imidlertid bare tufter etter. Men vi kan godt se for oss at dette var ei seter med en idyllisk plassering.
Eier i dag er Steinar Kvernrød (2007).