31.10.2006 - Stikomité

Tur nr.2: Ulvåsen – Årlia – Rødåsen – Ulvåsen 6 9km

Lett terreng.  Maks. høydeforskjell: 80 moh. UlvåsenÅrlia: Traktorvei. 2,7 km. Årlia – Rødåsen: Skogsti. 2 km. Rødåsen – Ulvåsen: Opparbeidet trasé 1km, traktorvei 1.2 km.

Etter å ha gått 1,3km er du kommet på Stormyra, her tar stien av til Hovsslettet. Opp til venstre står det plassert en
hvilebenk. Ca. 300m lenger framme, er du ved turens høyeste punkt, 400moh.

IMG_4638_copy_1.jpgFra Årlia fortsetter turen på skogsti, som tidvis kan ha en del bløte steder. Fin rasteplass på en større snauhogst omtrent midtveis til Rødåsen. 
Litt lenger framme kommer du inn på traktorveien som kommer ned fra Hovsslettet.
Et par hundre meter før du kommer til Rødåsen, kan du tydelig se tuftene etter ei stor kolmile like inntil traktorveien på venstre side. 

Rødåsen har vi turens fineste rasteplass. Fram til Ulvåsen går vi etter skiløypetraséen.