31.10.2006 - Stikomité

Tur nr.6: Oksbåsen - Evjenslettet - Årlia - Stigerslettet - Knutslettet - Oksbåsen 3 1km.

En ganske lett tur på 3,1km.  Noen fuktige steder. Turen har start og innkomst på p-plassen på Oksbåsen. Start turen med å følge stien som er merket Årlia.

Den første delen av stien er ganske flat før den stiger opp mot Evjensslettet (Warholmårlia) og videre opp til stidelet. (Her er det slutt på stigningen.)  Følg skilt merket Årlia videre til merket Oksbåsveien.  Denne stien passerer først Stigerslettet, så Knutslettet, før den kommer ned til Oksbåsveien.  Følg skilt merket Oksbåsen fram til p-plassen.

Evjenslettet og

IMG_4650_copy_1.jpgStigerslettet ble opprinnelig fradelt gården Evjen. Her ble det drevet markaslått og seterbruk fram til siste verdenskrig


IMG_4653_copy_1.jpg


Knutslettet ble fradelt gården Nervik. Her ble det drevet markaslått og seter fram til 1950.

På turen opp til Evjenslettet passerte du tuftene etter ei kolmile på venstre side, starks etter at stigningen begynner (se stikartet).