30.10.2006 - Stikomité

Tur nr.8: Rønningen - Vanntanken - Raudhåmmårn - Ulvåsen - Rønningen.

Rønningen – Raudhåmmårn  1 km. med en høydeforskjell på 170 m. De første 200 m. går etter bilvei, deretter til dels meget bratt sti opp.

Raudhåmmårn ligger på ca. 300 m. høyde med en enorm utsikt fra Geitastrandfjella i nord til Surnadalsfjella i sør. Det er satt opp ei tavle som er ca. 7,0 x 0,3 m med fotografi og høyde av ca. 50 fjelltopper og stedsnavn som vi ser fra Raudhåmmårn. Tavla ble satt opp i  juni 2005.

Raudhåmmårn – Ulvåsen 2.4 km.  De første 250 metrene opp til Rømmesmyra med høydeforskjell på 60 m går etter sti. Over Rømmesmyra til skiløypa er det delvis bløtt selv om det er lagt ut en god del platter. Derfra følger vi skiløypa ned til Ulvåsen  1.5 km.

Ulvåsen – Rønningen  bilveg 2.7 km.