25.02.2010 - Usortert

Årsberetning 2009

Årsberetning Atletavdelinga Orkanger IF 2009

Atletavdelinga har lagt bak seg et bra år. Lokalene vi benytter er fortsatt i kjelleren til Orkdal MC Klubb. Hvert medlem har eget nøkkelkort. Aktiviteten i klubben har vært som normalt. Hvert medlem styrer sin egen trening. Vi har tre utøvere som har deltatt på stevner i styrkeløft. Benjamin Baldwin fikk sølv i NM.  Det er vanligvis 5-10 personer innom lokalene i løpet av en vanlig ukedag. I helgene er det vanligvis færre. Det har vært en liten økning i antall medlemmer siden i fjor. Over 40 personer har trent hos oss hele eller deler av året. Lokalet er litt lite når det er mye folk på ukedagene, og på sikt bør avdelinga ha et større lokale.

Økonomien er stabil. Det har vært kjøpt inn en del nytt og brukt utstyr. Vi har også solgt et par treningsapparater som vi ikke har hatt bruk for. Vi har fått inn rund 60 000,-  i treningsavgift. De store utgiftene er husleie og innboforsikring som til sammen er på ca 30 000. Vi har noen utgifter også til vedlikehold av treningsapparater.

Årsmøte ble avholdt 18/2-2010. Hele styret var valgt for to år i fjor, så det var ikke noe valg. Samtlige forsetter.

Leder, Thomas Nordahl Pedersen .        Ikke på valg

Nestleder, Stein Aasbø.                          Ikke på valg

Kassere, Jostein Druglimo.                    Ikke på valg
Materilaforvalter, Karl Åke Sjølin.        Ikke på valg

Styremedlem, Øystein Solem.                Ikke på valg