22.03.2011 - Usortert

Årsberetning 2010

Årsberetning Atletavdelinga Orkanger IF 2010

Atletavdelinga har lagt bak seg et bra år. Lokalene vi benytter er fortsatt i kjelleren til Orkdal MC Klubb. Hvert medlem har eget nøkkelkort. Aktiviteten i klubben har vært som normalt. Hvert medlem styrer sin egen trening. Vi har en utøver som har deltatt på stevner i styrkeløft. Benjamin Baldwin fikk sølv i NM.  Det er vanligvis 5-10 personer innom lokalene i løpet av en vanlig ukedag. I helgene er det vanligvis færre. Det har vært en nedgang i antall medlemmer siden i fjor. Over 30 personer har trent hos oss hele eller deler av året. Lokalet er litt lite når det er mye folk på ukedagene, og på sikt bør avdelinga ha et større lokale.

Økonomien er stabil. Det har vært kjøpt inn et nytt knebøystativ. Vi har fått inn rund 35 000,-  i treningsavgift. Det er en klar nedgang fra 64 000 året før. Årsaken er færre medlemmer.

De store utgiftene er husleie og innboforsikring som til sammen er på ca 30 000. Vi har noen utgifter også til vedlikehold av treningsapparater.

Årsmøte ble avholdt 16/2-2011. Hele styret var på valg..

Styret 2010

Leder, Thomas Nordahl Pedersen

Nestleder, Stein Aasbø.                         
Kassere, Jostein Druglimo.                   
Materilaforvalter, Karl Åke Sjølin.       
Styremedlem, Øystein Solem      .         

Valg

Leder, Thomas Nordahl Pedersen .        Valgt for 2 år, gjenvalgt

Nestleder, Stein Aasbø.                          Valgt for 2 år, gjenvalgt

Kassere, Jostein Druglimo.                    Valgt for 2 år, gjenvalgt
Materilaforvalter, Karl Åke Sjølin.        Valgt for 2 år, gjenvalgt

Styremedlem, Benjamin Baldwin.          Valgt for 2 år, ny