21.04.2009 - Usortert

Årsberetning Atletavdelinga Orkanger IF 2008

Atletavdelinga har lagt bak seg et bra år. Lokalene vi benytter er fortsatt i kjelleren til Orkdal MC Klubb. Hvert medlem har eget nøkkelkort. Aktiviteten i klubben har vært som normalt. Hvert medlem styrer sin egen trening. Vi har hatt trening med instruksjon etter avtale med Karl Åke Sjølin. Det er vanligvis 5-10 personer innom lokalene i løpet av en vanlig ukedag. I helgene er det vanligvis færre. Totalt 35 personer har trent hos oss hele eller deler av året. Lokalet er litt lite når det er mye folk på ukedagene, og på sikt bør avdelinga ha et større lokale.

For første gang på mange år har vi hatt utøvere som har deltatt i stevner. Benjamin Baldwin har deltatt i NM.

Økonomisk har 2008 vært et godt år. Vi har fått inn rund 36 000,-  i treningsavgift. De store utgiftene er husleie og innboforsikring som til sammen er på ca 25 000,-. Vi har noen utgifter også til vedlikehold av treningsapparater. Overskuddet er på rundt 17 000. Det er ikke kjøpt inn nye treningsapparater i 2008, men i 2009 har vi planer for noen innkjøp.

Avdelinga har noe gjeld til hovedlaget for regnskapstjenester. Ønsker å få krav fra hovedlaget.

Årsmøte ble avholdt 12/2-08. Hele styret var på valg. Samtlige forsetter, og Karl Åke Sjølin kommer inn som nytt medlem i styret. Styret omstruktureres noe. Vervet som sekretær utgår. Nye verv er nestleder og materialforvalter.
I tillegg er Eivind Rønnes og Niklas Zellin med i materialkomité sammen med Karl Åke Sjølin.

Leder, Thomas Nordahl Pedersen . Valgt for 2 år

Nestleder, Stein Aasbø. Valgt for 2 år.

Kassere, Jostein Druglimo. Gjenvalgt for 2 år.
Materilaforvalter, Karl Åke Sjølin. Valgt for 2 år. Ny.

Styremedlem, Øystein Solem. Gjenvalgt for 2 år.