11.04.2014 - Fotball

Retningslinjer for tidsbestemte utvisninger i ungdomsfotball.

 

Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i
ungdomsfotball 13- 16 år (begge kjønn), men ikke i Norgesmesterskap.
De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5
minutters utvisning.

o Dommer viser gult kort (som tidligere) 

o Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Laget er fulltallig
etter 5 minutter . Spiller kan kun komme inn ved stopp i spillet. 

o Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning 

o Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av
tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet 

o Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han kommer
ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen 

o Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den
første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig». Dette vil også gjelde om det er gitt direkte
rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen. 

o Om keeper skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær
keeper kan kun returnere ved stopp i spillet.
 
o Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt
Ved 11’er fotball bør man aldri komme under 8 spillere på hvert lag. Det vil si at ved 2 røde kort
tildelt 1 lag, kan man samtidig sone en 5 minutters utvisning. (dette gjelder kun 11’er – øvrige
klasser må holde seg til ovennevnte)

VEd spørsmål, ta kontakt med dommeransvarlig Are Nygård Bernhardsen - 91189825