01.03.2006 -

Informasjonsbrev til inviterte klubber

logo.jpgOrkanger IF har gleden av å invitere alle lag i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets til Barnekretsturnstevnet 9.-11. juni 2006 på Orkanger.

Arena
Stevnet er et utendørsstevne der alle fellesaktiviteter foregår på Hovedbanen i Idrettsparken. Individuelle konkurranser og spesialtropp-oppvisninger foregår inne i Orklahallen - www.orklahallen.no som ligger i Idrettsparken.

Stevnekontor
Stevnekontoret ligger i 2. etasje i Orklahallen.
Åpningstider:
Fredag: kl. 17.00-23.00
Lørdag: kl. 07.30-24.00
Søndag: kl. 07.30-16.00

Innkvartering
Innkvartering skjer på skoler og andre lokaler på Orkanger og i omegn. Det kan bli aktuelt med busstransport til arenaen fra enkelte overnattingssteder. Lagene er selv ansvarlig for transport.
Arrangør stiller med brannvakter, og i tillegg må hvert enkelt lag stille med minst 1 leder pr 10 deltakere for å overnatte samme med barna. Sovepose og liggeunderlag må hver enkelt ha med selv.

Bespisning
Lørdag: Frokost, lunsj og middag
Søndag: Frokost og lunsjpakke

Alle måltider vil bli servert i Orklahallen. Lunsjpakke for søndag deles ut fra Orklahallen. Lagene har selv ansvaret for å hente matpakkene. Det blir kioskvarer å få kjøpt fra utsalg i stevneområdet og de største overnattingsstedene.

Kostnader
Deltakeravgift alle barn (stevneavgift, medalje, program, diskotek) kr 175,00
Lederavgift (medalje, program, diskotek) kr 50,00
Mat og overnatting (voksne og barn) kr 325,00

Konkurranser
Fredag: Turnkonkurranser enkle apparat/turnstigemoment jenter og gutter 6-18 år (Orklahallen)
Søndag: KM aerobic (Orklahallen)

Påmelding
All påmelding skal skje elektronisk på eget skjema fra
www.orkanger-if.no / Turnstevnet 2006.
Påmeldingsfrist: 10. april 2006. Bindende påmelding. Kun sykemelding er gyldig avmeldingsgrunn. Avgiften betales inn på konto: 4270 13 31839 innen 10. april 2006. Ved påmelding etter fristens utløp påplusses 20 %.

Påmeldingsskjema for konkurransene blir å finne elektronisk på www.orkanger-if.no i løpet av mars.

Foreløpig program.
All løpende informasjon blir å finne på våre hjemmesider og via epost.