Kretsens trenere møtes under turnstevne

Kretsens trenere møtes under turnstevne

08.06.2006 00:10

Gymnastikkutvalget i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle trenere som deltar på Barnekretsturnstevnet på Orkanger til møte lørdag 10. juni kl. 13.00 i Orkanger IFs Klubbhus i Idrettsparken.

Trenere som selv ikke kan møte må sende en stedfortreder. Alle trenere i lagene oppfordres til å komme.

Sakliste til møtet er slik:

  1. Tilbakemeldinger vedr. årets tabeller
  2. Er det noen som kan tenke seg å lage tabeller til Barnekretsturnstevnet i Rissa 2007? Dette må vi ha avklart på dette møtet.
  3. Skal vi tenke litt nytt vedr. fellestabeller, da det kan være vanskelig å få tak i tabell-lagere?
  4. Tanker/ideer fra trenerne vedr. barnekretsturnstevner.

Saker til Gymnastikkutvalgsmøte lørdag 10. juni 2006 kl. 14.00 i Klubbhuset på Orkanger:

  1. Her møter en rep. fra alle lag.
  2. Tilbakemeldinger vedr. årets barnekretsturnstevne
  3. Tanker/ideer fra lagene vedr. barnekretsturnstevnet slik det arrangeres i dagens format. Skal vi tenke nytt, slik at alle lag har en sjanse til å arrangere BKTS (store som små lag)
  4. Rissa forteller litt om sine tanker vedr neste års BKTS.
  5. Innspill fra lagene.

Hilsen
Gymnastikkutvalget i Sør-Trøndelag Gym.- og Turnkrets