Møtereferat Hovedkomiteen Turnstevnet 2006 - 05.06.2006

Møtereferat Hovedkomiteen Turnstevnet 2006 - 05.06.2006

05.06.2006 22:50

Møtet ble holdt i Klubbhuset fra 19.00-22.15.

Til stede i Klubbhuset: Kjell Morten Hansen, Else-Britt Evjen, Marit Krovoll Høiseth, Svein Haugnes, Brit Berg, Marit Mjøen, Lene Landsem, Edel Indergård, Roar A. Reinhaug, Ingrid Evjen, Per Opøyen peopoeye@online.no (teknisk)
Fra avdelingene: Kari Fagerholt (Turn), Runar Flønes (Ski)
Forfall: Knut Even Wormdal.

Sak 1. Referatsaker
Else-Britt gikk gjennom programmet som er ferdig trykt. Og møtereferatet fra 29. mi ble gått gjennom.

Kritisk punkt er utstyr til hvert enkelt lag til trening og oppvisning. Marit KH, Per Opøyen og Svein H. møtes torsdag kveld kl 18.00 i Orklahallen for å gå gjennom detaljene.

Defileringsstart på barneskolen krever fjerning av en port. Teknisk tar saken (Kjell Morten)

Startnummer til KM aerobic – lånes av Sør-Trøndelag (Johan Olav Wiggen). Ansvar: Marit KH

Sak 2. Vekslepenger

Roar sørger for å skaffe avtale om vekslepenger med Orkdal sparebank.

Sak 3. Overnattingssteder
Nytt overnattingssted – Grøtte skole. Hit skal Uthaug med 111 deltakere. Vakter er satt opp. Vaktene skal være på overnattingsstedene hele døgnet.

Sekretariatet organiserer runder til overnattingsplassene i løpet av lørdag og søndag for å sjekke a alt er i orden.

Sak 4. Gjennomgang av arbeidslistene
Bemanning Stevnekontor 9.10. og 11. juni 2006 i Orklahallen 2.etg.

Fredag 9. juni
Kl. 16.00- 24.00
Marit Mjøen
Else-Britt Evjen
Marit K. Høiseth
Siri Karin Langeng (som stiller etter behov, er ansvarlig for  ”kontoret”)

Lørdag 10. juni
Kl.08.00 – 12.00        Solveig Kjønli
                                Berit W. Johansen             
Kl.12.00 – 16.00        Kari Fossvoll                        
                               
Ann Britt Solbu                                 
Kl.16.00 – 20.00        Berit W. Johansen
                                Hege Berg   
Kl.20.00 – 24.00        Iren O. Poort
                                Kari Fagerholt

Søndag 11. juni
Kl.08.00 – 12.00         Kari Fagerholt
                                  Solveig Kjønli
Kl. 12.00 – 15.00        Stengt – henvendelse i Klubbhuset
Kl, 15.00 – ----            Marit Mjøen

I Klubbhuset, søndag
Kl.12. 00 – 16.00        Siri Karin Langeng

Medlemmer av Hovedkomiteen bør ta seg jevnlige turer oppom ”kontoret”!!!

Sak 5. Pakking av sekker
Sekkene til laga skal pakkes onsdag 7. juni. Ansvar Marit KH – og alle som anledning møter.

Laminer lagsnavnene for henging på sekkene.

Kvitteringsskjema for sekkene.

Sak 6. Musikkorps til defilering
Orkanger og Orkdal musikkorps stiller med et felleskorps og Blæst’n har takket nei. Dermed har vi tre korps. Marit KH jobber med saken.

Norske flagg: Marit KH jakter videre på flagg til defilering.
20 nye OIF-flagg: Er bestilt og ankommer snart.

OIF-fanen
Turn har ansvar for fanen, Vigdis Opøyen skal bære fanen, fanevakter: Turnstyret.

Sak 7. Guidene på bussene fredag
Orkla fotballklubb, damer junior m/ Mari Solbu og Elisabeth Hansen etc.

Sak 8. Partytelt og internbuss – tilbud til lagene
Medbrakt partytelt skal settes opp på anvist plass i sørenden av Hovedbanen, og internbuss er bestilt fra Nettbuss og organiseres i samarbeid mellom de tre lagene som ønsker den – Malvik, Ålen og Hommelvik.

Sak 9. Praktisk om konkurransene
Fredag i Orklahallen:
Marit KH er speaker under konkurransene. Premier er ordnet med (Navigator).

Lørdag i Orklahallen:
Speaker Per Arnt Tødaas kl. 16.00-18.00.

Søndag
Orklahallen: KM i aerobic
Hovedbanen: Lagkonkurranser
Speaker Per Arnt Tødaas

Sak 10. Programmet søndag
Mellom utdeling av vandrepokal og vandrefat: Utdeling av oppmerksomhet til tabellagerne – sju stk, dommere og aerobic-instruktøren. Marit KH deler ut. Gavene lagres i Klubbhuset.

Sak 11. T-skjorter og jakker
T-skjorter til:

  • Alle vakter på overnattingsstedene, deles ut via vaktansvarlige. Ansvar: Ingrid/Edel.
  • Bemanning sekretariatet.
  • Sentrale i teknisk, kjøkken-ansvarlig.

Jakkene er til hovedkomiteen.

Sak 12. Ankomst lagene fredag 9. juni

  • Kl. 17.00: Nidaros, TT og Åfjord
  • Kl. 17.30: Røros
  • Kl. 18.00: Frøya, Haltdalen, Uthaug og Ålen
  • Kl. 18.40: Selsbakk
  • Kl. 19.00: ATIF, Hommelvik, Malvik, Stoksund, Brekken
  • Kl. 19.30: Rissa

Byneset?

Sak 13. Bespisning – servering – kiosk
Tine sponser 300 liter melk til dispensere.

1.256 skal spise festmiddag

Brit har kontroll med displomis og andre leverandører.

Kjeldsberg sponser 5000 engangsbeger m/ hank

Coca Cola sponser 5000 engangsbeger u/ hank

Sak 14. Økonomi

Lagene er i ferd med å sende stevneavgift.

Sak 15. Overnatting turnkretsen

Bårdshaug Herregård tar imot

Møteplan:
Onsdag 7. juni kl. 20.00: Dugnad på pakking av sekkene i klubbhuset for alle som har anledning.

Torsdag 8. juni kl. 17.00: Møtes vi i Orklahallen til felles innsats til turnsportens fremme.

Tirsdag 13. juni - evaluering - kl. 19.00 i Klubbhuset