13.03.2006 -

Møtereferat Hovedkomiteen Turnstevnet 2006 -13.03.2006


Møtetid og -sted: Mandag 13. mars kl. 19.00 i Klubbhuset.

Til stede på møtet: Else-Britt Evjen, Marit Krovoll Høiseth, Edel Indergård, Svein Haugnes, Brit Berg, Lene Landsem, Roar A. Reinhaug, Kjell Morten Hansen, Knut Even Wormdal og Ingrid Evjen.
Forfall: Marit Mjøen

Barnekretsturnstevnet 2006 er i Idrettsparken 9., 10. og 11. juni.

Gjennomgang av aktivitetsdokumenter

 • Innkvartering:

Tar kontakt med skolene i løpet av denne uka. Starter å fylle opp på Orkanger barneskole først.
Purrer svar fra Menighetshuset.
Har ennå ikke satt opp behov for vakter.
Økonomi ønsker oversikt over kostnader.
Vurdere behov for nattvakter – evt. leie inn.
Avklare innkjøp av dopapir/såpe osv. med utleiere.
Salg av vafler og godteri – sjekk lån av vaffeljern og kaffetraktere.
Sørge for at ventilasjonsanleggene går hele helga.
Fotballavdelingen får ansvar for å bemanne.

 • Sekretariat:

Gjennomgang av rutiner på kretssting i helga. Meget positivt mottatt.
Påmeldingsskjema lagt ut på hjemmesidene.
Sponsorer i program og kart (Rema, OTI-senteret, Bowling 1, Domus i program, flere aktuelle i kart.)
Bemanning i stevnekontor "håndplukkes".

 • Sportslig ledelse:

Merking av baner ikke nødvendig – tas ut.
Konkurranseprogram rettet opp. Turnleik tatt ut.
Bestill hotellrom for kretsstyre, dommere og tabellansvarlige.
Sjekk reiseutgifter kretsstyret.

 • Teknisk

Har utarbeidet arbeidsliste med oversikt over aktiviteter og personellbehov.
Sirkustomta må holdes av.
Lagene ønsker at arrangør stiller busser til disposisjon ved lang avstand til overnattingssted. Lagene betaler selv for bussene.
Lagene kan ønske å plassere "partytelt" for samling. Plass må anvises.
Teknisk leier inn salgsbuer (Ringnes) – sjekk om det finnes isdisker. (Får evt. låne hos Diplom-is ved bestilling av is)
Teknisk har behov for 187 arbeidsøkter –håndballavdelinga får ansvar for å bemanne.

 • PR-Info-underholdning

Else-Britt innkaller P.A. Tødaas til neste møte (3.april).
Marit M. kontakter Sør-Trøndelag for forhåndsomtale.

 • Bespisning

Forslag på en kyllinggryte, ris og salat.
Frokostservering kl. 7.30-9.30.
Turnavdelinga får ansvar for bemanning.

 • Økonomi/regnskap

Billett/programselgere lørdag og søndag.

Møteplan:

 • Mandag 3.april
 • Tirsdag 18. april
 • Torsdag 4.mai
 • Torsdag 18.mai
 • Mandag 29.mai

Alle møter i Klubbhuset kl. 19.00

Ref. Lene Landsem