Møtereferat Hovedkomiteen Turnstevnet 2006 - 18.05.2006

Møtereferat Hovedkomiteen Turnstevnet 2006 - 18.05.2006

19.05.2006 02:25

Vi møttes i Klubbhuset fra kl. 19.-21.15.

Til stede i Klubbhuset: Kjell Morten Hansen, Else-Britt Evjen, Marit Krovoll Høiseth, Svein Haugnes, Brit Berg, Marit Mjøen, Lene Landsem, Edel Indergård.
Forfall: Knut Even Wormdal, Roar A. Reinhaug, Ingrid Evjen

Sak 1. Referatsaker
Møtereferatet fra sist ble gjennomgått og godkjent.

Sak 2. Brev og vaktliste ut til frivillig-korpset
Lene la fram forslag til brev. Noen små endringer før det ble vedtatt.

Vaktmannskapene på innkvartering, kiosksalg og kjøkken tar med enten ei formkake eller 3 liter vaffelrøre.

1.838 timer dugnadsinnsats på tre dager. Tilsvarer over ett årsverk. Og det er utenom hovedkomiteens arbeid siden november 2005. Ca 450 OIF-foreldre.

Dugnadsarbeid fra følgende OIF-avdelinger: Fotball, turn, håndall, ski, svømming.

Lene lager brevene ferdig lørdag 20. og dugnad på pakking søndag 21. mai kl. 19.00 i Klubbhuset.

Sak 3 Innkjøp
Vi kjøper inn følgende:

  • 1500 toalettpapirruller, 800 avfallssekker - Brit
  • Tørkepapir blir vanskelig å bestille ettersom det er mange ulike typer beholdere. Edel tar en runde med. Eiendoms-avd i kommunen og hører hvordan vi skal løse denne saken - Edel
  • 500 engangshansker - Brit
  • 120 par arbeidshansker – Svein
  • Godvær – Lene

Sak 4 Bordplassering festmiddag
Vi har behov for sitteplass til 623x2 (totalt 1246 stk) under festmiddagen i Gammelhallen.

Sak 5 Økonomi
Else-Britt kontakter Roar og Knut Even angående økonomi/regnskap/budsjett.

Sak 6 Sekretariat
Fire korps er klare: Orkanger Musikkorps, Orkdal skolekorps, Orkdal Musikkorps, Buvik Musikkorps. Marit KH kontakter Blæst’n i Rindal.

  • YIT sponser med 20 sekker – totalt 18 lag. Marit KH har fått sekkene.
  • Guider ved ankomst fredag – Marit KH (turnjenter)
  • Oppstilling defilering på barneskolen. Arve Holmeng og Marith B. Størseth kontaktes av Marit KH om å være oppstillingsansvarlig.
  • Defileringsrekkefølge – Marit KH og Marit M.
  • Hvert lag stiller med plakatbærer under defilering. Marit KH orienterer lagene.

Sak 7 Sportslig
Marit KH og Marit M. skal ha møte med Gunn Solveig i kretsens sportslige komite på tirsdag 22. mai. Alt er klart til møtet 29. mai.

Premier – avklar med Navigator – Marit M.

Jakke til Svein må være LARGE - brede skuldrer, sjø.

Sak 8 Programmet
Arbeidet med Programheftet er i gang. Følgende annonser er skaffet. Det jobbes videre med annonsesalg:

Hjørnet Tapas – 1.500 kr + kartet
Shell Bårdshaug – 2000 kr + kartet
OTI-Sentret 2.000 + kartet
ICA – 1.500
Coop – 4.000 kr – 2 sider + kartet
Orkdal kommune – 2000 kr + kartet
Bårdshaug Herregård – 2000 kr + kartet
ST – 4000 kr + kartet (siste siden)
Gjensidige – 1.500 kr
G-Sport OTI – 1.500 kr
Monte Rosa – 2.000 kr + kartet
Bowling1 – Roar
Konstadhaven - Roar
Bankstua - Roar
Big Bite – Edel sjekker
Sponsorer (1/1-side evt. 1/2 side):

HAMOS – helside, sponsing
REMA 1000 – helside sponsing
SANS Bergmannskroa – helside sponsing
Navigator Reklamebyrå – helside sponsing
YIT – helside sponsing
Marit sender faktura til bedriftene

Sak 9 Innkvartering
Ei nattevakt mangler -

Møteplan:
Mandag 29.mai
Mandag 5. juni (vi vet det er 2.pinsedag….)

Alle møter i Klubbhuset kl. 19.00
Møtereferatet ligger også under admin-nettet på
www.orkanger-if.no

18.05.2006
Ref. Marit Mjøen