OIF arrangerer strategisamling 6. mai

OIF arrangerer strategisamling 6. mai

25.04.2008 17:57

OIF-logoenI epost fra styreleder Rudolf Larsen fra 10.04.08 er alle avdelingsstyrer i OIF innkalt til STRATEGISAMLING tirsdag 6. mai kl. 18.00, Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus. Alle er hjertelig velkommen til et interessant og viktig møte for regionens største idrettsforening.

Hovedstyret forventer at samtlige avdelinger stiller med hele avdelingsstyret.

I tilfelle dette blir vanskelig, presiseres at det er møteplikt for leder, nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter.

På grunn av servering, ber vi om tilbakemelding om deltakelse til styret@orkanger-if.no innen 3. mai.

Agenda for møtet blir:

  • Bakgrunn og innledning v/Rudolf
  • Arbeidsfordeling i hovedstyret v/Ove
  • Etiske retningslinjer for OIF v/Ove
  • Medlemskap/kontingent – Treningsavgift v/Marit og Vibece
  • Regnskap/budsjettkontroll – Vibece og Knut Even
  • Materiallister/forsikringer v/Morten
  • Rapportering/protokoller v/Rudolf
  • Oppnevning av profileringsutvalg, ref. årsmøtevedtak – Hovedstyret har oppnevnt Else-Britt som leder

Ovenstående punkter vil være utgangspunkt i en dialog med hovedstyrets forventninger til avdelingene for å samle alle avdelinger i OIF ”til ett rike”,

Og hovedstyret vil gjerne ha tilbakemelding fra avdelingene om hvilke forventninger dere har til hovedstyret.

Vi ser fram til et interessant og konstruktivt møte!

Vennlig hilsen
Hovedstyret i OIF