OIF`S HEDERSBEVISNINGER

OIF`S HEDERSBEVISNINGER

13.02.2005 02:22


 1.     Hedersbevisninger

       OIF har følgende hedersbevisninger:

1.1   Æresmedlemskap

1.2   Diplom

1.3   Prestasjonspokal


2.     Generelle regler

         Årsmøtet i OIF velger en hederskomite på 3 personer, med en av dem som leder. Komiteen skal kontinuerlig vurdere kanidater til hedersbevisninger.

Komiteen kan på eget initiativ fremme forslag til hedersbevisninger. For øvrig skal komiteen behandle alle skriftlige og begrunnede forslag som de mottar fra avdelinger eller enkeltmedlemmer i OIF. Det er styret i OIF som tildeler hedersbevisninger.

Ingen enkeltperson kan oppnå samme hedersbevisning flere ganger. Med unntak av prestasjonspokalen.

Personer som har eller har hatt lønnede verv i OIF kan tildeles hedersbevisning når disse har ytet særlig verdifulle tjenester utenom lønnet verv.

Komiteen fører protokoll over tildelte hedersbevisninger.

3.      Æresmedlemskap

         Æresmedlemskap er OIF`s høyeste utmerkelse, og kan tildeles medlemmer som har utmerket seg ved sportslige prestasjoner eller administrativt arbeid, eller på annen måte har ytet OIF tjenester av stor betydning. Norgesmesterskap i en idrettsgren kan gi slik utmerkelse. Når det gjelder administrativt arbeid, er det nødvendig med ekstraordinær innsats gjennom mange år, og det forutsettes at en først har mottatt OIF`s diplom.

Æresmedlemskap utdeles ved jubileer eller andre større arrangementer, eller ved egen tilstelning med spesielt inviterte gjester fra prisvinners miljø i OIF.

4.      Diplom

        Diplom kan tildeles medlemmer som har gjort en stor innsats sportslig, administrativt eller på annen måte, eventuelt en kombinasjon av slike prestasjoner.

Diplom utdeles ved jubileer eller andre større arrangementer, eller ved egen tilstelning med spesielt inviterte gjester fra prisvinners miljø i OIF.

5.      Prestasjonspokal

        Prestasjonspokal kan tildeles en avdeling eller enkeltpersoner som har gjort en stor innsats det foregående år, enten sportslig eller på annen måte.

Prestasjonspokalen utdeles på årsmøtet. Det er ingen forutsetning at det skal skje årlig.