Påmeldingene til turnstevnet begynner å komme inn

Påmeldingene til turnstevnet begynner å komme inn

05.04.2006 22:20

All påmelding til årets Barnekretsturnstevne på Orkanger skal skje elektronisk på eget skjema som du finner her. Påmeldingsfristen er 10. april.

Hovedkomiteen har fått en henvendelse om vår holdning til avventende påmelding grunnet skade. Hovedkomiteen har besluttet følgende håndtering av slike henvendelser:

Hovedkomiteen anbefaler at klubbne melder på alle som skal være med. Også de som er usikre pga av skader/sykdom/lidelser. 

påmeldingsreglementet står det at ved fremlegging av legeerklæring godtas avmelding og dere får pengene tilbake. Dersom dere venter med å melde på, vil dere iflg reglementet få påslag i prisen på 20 %.

Dette reglementet følger vi konsekvent, ellers blir påmelding/avmelding vanskelig å håndtere.

Vi viser til invitasjonsskrivet der det står følgende:
All påmelding skal skje elektronisk på eget skjema fra. Påmeldingsfrist: 10. april 2006. Bindende påmelding. Kun sykemelding er gyldig avmeldingsgrunn. Avgiften betales inn på konto: 4270 13 31839 innen 10. april 2006. Ved påmelding etter fristens utløp påplusses 20 %.

Påmeldingene begynner alt å komme, og vi håper på stor deltakelse under sommerens vakreste opplevelse på Orkanger!

Lurer dere på noe, nøl ikke med å ta kontakt med oss i sekretariatet: Marit Mjøen - marit@mjoen-media.no og Lne Landsem - lene.landsem@loqal.no