Spørsmål - svar

Spørsmål - svar


Hvem har laget turnstevnelogoen?

05.04.2006  Spørsmål - svar

Den symboliserer både båndet som brukes av turnere og bevegelsen som skapes av en turner i aksjon.

Les mer…

Skal vi vente med å melde på skadde eller syke turnere?

05.04.2006  Spørsmål - svar

Er dere usikre på om noen blir friske innen turnstevnet, er det mulig å komme med avmelding og få pengene tilbake ved fremvisning av legeerklæring.

Les mer…