Svømmeavdelinga trenger flere instruktører

Svømmeavdelinga trenger flere instruktører

07.08.2008 19:39

For å imøtekomme intressen og opprettholde tilbudet trenger vi:

2-3 nye instruktører for svømmeopplæring for barn i alderen 5-12 år

Vi trenger også 1 trenerassistent for ungdom.

 Mer informasjon finner du her