04.06.2005 -

Transport overnatting og ansvar

OIF turn stiller med en stor tropp under Barnekretsturnstevnet. Vi har engasjert mange voksne som ledere og som har tatt et ansvar for hver sin gruppe av OIF-turnerne som overnatter på Rosenborg skole i Trondheim.

Turnerne som ikke overnatter, men som blir transportert til og fra Trondheim av foresatte/foreldre, er ikke disse voksne ledernes ansvar annet enn under selve turnoppvisninga.

Som dere tidligere har fått skriv om, stiller Orkanger Idrettsforening med en tropp på ca 200–150 turnere, 50 trenere og voksne lagledere + medlemmer i OIFs turnstyre.

De voksne laglederne har kun ansvar for de turnerne som overnatter under stevnet. Turnere som ikke overnatter er dermed foreldrene ansvarlige for, og dere må selv sørge for at barna stiller til de ulike arrangementene under stevnet til riktig tid. Tidsskjemaet fremgår av tidligere utsendt brev, og dere finner det på www.orkanger-if.no

Dersom dere lurer på hva deres barn skal delta på, eller har andre spørsmål, er troppsleder Anne Løkstad, de øvrige ansvarlige fra styret, og laglederne selvsagt tilgjengelige under stevnet. Summen dere betalte inn til stevne inkluderer medalje, lunsj lørdag, søndag og middag lørdag. Alle turnere vil få utlevert medalje og program av sin tropps ansvarlige ved første trening på turnstevnet. Når det gjelder den blå college genseren, kan den fås kjøpt på G-sport, OTI-sentret. Vi håper alle barn og voksne får en fin opplevelse på turnstevnet For OIF-turn Kari Fossvoll