Ulvåsvegen utvides

Ulvåsvegen utvides

22.11.2007 14:11

Framkommeligheten på veien vil på dagtid være betydelig redusert, og delvis stengt grunnet sprengningsarbeid. 
Anleggsarbeidet forventes ferdigstilt i løpet av et par uker. Vi oppfordrer publikum til å ta hensyn til dette, slik at vi snarest mulig kan få åpnet veien for fri ferdsel igjen.
Snøforholdene rundt hytta kan du følge med her

Rydding langs med veien unnagjort på dugnad og entreprenøren har starta på maskinjobben. I løpet av en tre-fire ukers tid skal jobben være gjort. OIF, veikomiteen og Ulvåshytta er kjempeglad for at dette blir klart til vinterens skisesong og vil spesielt framheve velviljen og det gode samarbeidet med grunneierne Ole Richter og Statskog.

Framkommeligheten kan bli litt dårligere under anleggsperioden og veien kan bli stengt i korte perioder når sprengningsarbeider blir utført.