01.01.2012 - Usortert

Utleie av Ulvåshytta

20110206_01_1_1.JPG

1. Leiepris kr1.500,-:
* Sammenkomster i regi av privatpersoner eller grupper av  
   privatpersoner på fredager, lørdager og søndager.
* For bedrifter som ønsker å leie hytta til møter på hverdager og
   i helger.

Antall plasser i Ulvåshytta ved arrangementer er 45 - 50 sitteplasser.

NB! Ingen utleie lørdager og søndager i hyttesesongen, f.o.m. siste søndag i august, t.o.m. siste søndag i april.

2.Leiepris kr 500,-:
Vanlige dagmøter til for eksempel frivillige lag  og organisasjoner.

3. Gratis:
* Sammenkomster på dagtid i regi av barnehager og skoler på
   hverdager unntatt fredager.
* Alle arrangementer av sportslig karakter i regi av avdelingene
   i OIF.


Ta kontakt med:

Anne Løkstad tlf.402 41 662  etter arbeidstid, eller på mail:  anne.lokstad@orkdal.kommune.no