24.01.2012 - Usortert

Utleie av Ulvåshytta

Ulvåshytta leies ut til konfirmasjoner, fødselsdager og andre sammenkomster. Det kan dekkes til ca 50 personer. Hytta har det utstyr som anses nødvendig i den sammenheng. Leietakerne må selv utføre rengjøring etter bruk.

Leiepriser

Leiepris kr 1.500,-

  • Sammenkomster i regi av privatpersoner eller grupper av privatpersoner på fredager, lørdager og søndager.
  • Møter arrangert av næringsdrivende.
  • Ingen utleie lørdager og søndager i hyttesesongen, f.o.m. siste søndag i august, t.o.m. siste søndag i april.

Leiepris kr 500,-:

  • Vanlige dagmøter til f.eks. frivillige lag og organisasjoner.

Gratis

  • Utleie til skoler og barnehager ved arrangement for barna.
  • Sportslige arrangementer og møter i regi av OIF.

Framgangsmåte for leietaker:

  1. Trykk Ulvåshyttas utleiekalender for å se om huset er ledig.
  2. Vil du leie, ta kontakt med utleieansvarlig Mona-Iren Ebbesen utleie-ulvashytta@orkanger-if.no. (tlf. 41 67 37 40) 

LEIEAVTALE FOR ULVÅSHYTTA

§ 1.

LEIETAKER: ___________

§ 2.

LEIEPERIODE:

§ 3.

LEIEPRIS

Leieprisen er kr. 1 500,-

Nøkkel til hytta utleveres hos Anne Løkstad

Leie betales ved overføring til konto 4270.15.26427

Orkanger IF, Ulvåshytta, boks  7300 Orkanger 

§ 4.

BRUK AV HYTTA

Leietaker plikter å sette seg inn i de instrukser for bruken som finnes i hytta, og behandle hytta med tilbørlig aktsomhet. Leietaker er ansvarlig for skade som påføres hytta eller inventaret av han selv eller andre som besøker hytta i leieperioden.

 § 5.

RØYKEFORBUD

Det nevnes særskilt at det er absolutt røykeforbud i hytta. Leietaker er ansvarlig for at røykeforbudet blir overholdt.

 § 6

RYDDING OG RENGJØRING

Innen leieavtalens utløp, plikter leietakeren å rydde og rengjøre hytta. Leietakeren tar med all søppel/avfall hjem evt til HAMOS. Hvis rydding/vasking neste dag, skal utearealet ryddes før arrangementet avsluttes på kvelden/natta

Leietaker må selv ta med seg tørkekluter og kopphåndduker.

§ 7

INFORMASJON OM MANGLER

Hvis ikke annet er særskilt avtalt, skal nøkkelen tilbakeleveres der den ble utlevert senest første virkedag etter leieperioden. Leietakeren skal samtidig informere om det er noe som ikke fungerer, er skadet eller ødelagt, og plikter å delta på befaring hvis tilsynet for hytta finner det ønskelig.

For hver knuste glass/kopp/fat mm skal det legges kr.20,- i sparebøssa på kjøkkenbenken

 

Orkanger, dd.mm.20xx

_______________                               _______________________

Ulvåshytta                                                     Leietaker