Velkommen til årsmøte i OIF 21. mars

Velkommen til årsmøte i OIF 21. mars

19.01.2006 23:59

Nok et aktivt år for OIF har startet. Idrettsaktiviteten er selvsagt i gang, og tirsdag 21. mars er det tid for årsmøte. Styret håper på godt oppmøte.

Tid og sted: Klubbuhuset kl. 19.00. Det blir behandlet vanlige årsmøtesaker, og i følge klubbens statutter har årsmtet denne saklista:

 1. Valg av dirigent og sekretær for årsmøtet.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 4. Lagets årsmelding.
 5. Protokollkomitéens melding.
 6. Regnskap i revidert stand.
 7. Innkomne forslag
  Fastsette kontingent.
 8. Budsjett.
 9. Valg: 
  Styre, som består av leder, nestleder, sekretær,  
  økonomiansvarlig, materialforvalter og to 
  styremedlemmer med varamedlemmer i rekkefølge. 
  Godkjenning av avdelingenes valg av styrer (jfr. § 12). 
  Valg av 2 revisorer eller engasjement av  registrert/statsautorisert revisor. 
  Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
  Valgkomité.

Se forøvrig lagets statutter.