Velkommen til skitrening på Follo

Velkommen til skitrening på Follo

10.10.2006 22:35

Tirsdag 17. oktober kl.18:00 inviterer skiavdelinga til treningsstart på Follo. Alle barn fra 8 år og eldre er velkommen.

Treningene vil foregå på tirsdager og ungene blir delt inn i tre grupper.

Gr.1: 8-10 år. Trener inne på Follo. Ansvarlig er Kirsti Lund.

Gr.2: 11-12 år. Trener både ute og inne.Ansvarlig Ole A.Opphaug

Gr.3: 13 år og eldre. trener intervall ute og styrke inne.Ansvarlig er Runar Flønes og Jonas Appelkvist.

Gruppe 1 og 2 trener kl. 18:00 - 19:00, mens gruppe 3 starter kl.19:00. Merk. Med alder menes klassen de deltar i på ski til vinteren, dvs 8- 10 år er samme som 2.- 4. klasse osv.

Velkommen