30.10.2008 - Håndball

Trener- lagleder- og dommermøter

Her ligger referater fra trener-, lagleder- og dommermøter i OIF håndball

Trener- og lagledermøte 15.08.2023 (pdf)

Trener- og lagledermøte 15.08.2022 (pdf)

Trener- og lagledermøte 16.08.2021 (pdf)

Trener- og lagledermøte 22.03.2021 (pdf)

Trener- og lagledermøte 28.02.2021 (pdf)

Presentasjon fra styremøte 09.12.2020 (pdf)

Trener- og lagledermøte 17.08.2020 (pdf)

Trener- og lagledermøte 19.08.2019 (pdf)

Trener- og lagledermøte 14.08.2017 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 14.12.2015 (pdf)

Trener- og lagledermøte 17.08.2015 (pdf)

Trener- og lagledermøte 14.08.2014 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 18.03.2013 (pdf)

Trener-, lagleder-, dommer og utvalgsmøte 10.12.2012 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 13.08.2012 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 13.03.2012 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 12.12.2011 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 15.08.2011 (pdf)

Trener- og lagledermøte 17.06.2011 (pdf)

Trener- og lagledermøte 14.03.2011 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 13.12.2010 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 16.08.2010 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 11.06.2010 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 14.12.2009 (pdf)

Trenermøte 04.05.2009 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 23.03.2009 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 11.12.2008 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 18.08.2008 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 13.06.2008 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 07.03.2008 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 05.12.2007 (pdf)

Trener-, lagleder og dommermøte 23.08.2007 (pdf)